Zodpovědně s penězi v Libereckém kraji

[sc name=”video-liberecky”]

Projekt Zodpovědně s penězi v Libereckém kraji byl schválen Libereckým krajem v rámci OPVK – další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

Projekt je realizován od listopadu 2009 do dubna 2012.

Jeho cílem je poskytnout pedagogickým pracovníkům ZŠ další vzdělávání v oblasti finančního vzdělávání jako nové tématické oblasti ŠVP a rozšířit vzdělávací nabídku v Libereckém kraji.

Projekt Zodpovědně s penězi v Libereckém kraji se zaměřuje na nedostatkovou oblast v rámci DVPP – finanční vzdělávání na ZŠ s využitím efektivních metod výuky (práce s modelovými situacemi, kooperativní metody, problémové vyučování, prožitkové metody a využití ICT ve výuce). Tyto metody podporují u dětí rozvoj klíčových kompetencí.