moneta logo
logo aisis

Projekt Škola odpovědného spotřebitele

Od dubna 2015 realizujeme projekt Škola odpovědného spotřebitele. Projekt je složen ze tří dílčích aktivit a je zaměřen na zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti ochrany a práv spotřebitele.

Do projektu se zapojilo patnáct škol z celé České republiky, které se již vzdělávaly v tématech finanční gramotnosti a v rámci tohoto projektu si tuto tématiku rozšíří o téma ochrana práv spotřebitele.

Školy, které se zapojily do projektu Škola odpovědného spotřebitele:

 • ZŠ Klíč, Česká Lípa
 • ZŠ Chrudim, Dr. J. Malíka
 • ZŠ a MŠ Stod
 • Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice
 • ZŠ a MŠ Horní Planá
 • Základní škola a Mateřská škola Hrádek
 • ZŠ Hanspaulka, Sušická 29/1000, Praha 6
 • Základní škola, Rosice, okres Chrudim
 • ZŠ Jindřicha Pravečka, Výprachtice
 • ZŠ Přelouč, Smetanova
 • Základní škola Drnovice, okres Vyškov
 • Základní škola a Mateřská škola Březno, okres Chomutov
 • Základní škola, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim
 • Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického
 • Základní škola a mateřská škola Blížejov
 • ZŠ T. G. Masaryka, Sušice, Dr. E. Beneše 129

Dílčí aktivity projektu:

1. Příprava a realizace seminářů Rádce spotřebitele pro pedagogy

Pro pedagogy jsme připravili vzdělávací semináře „Rádce spotřebitele pro pedagogické pracovníky“, tyto semináře budou zaměřeny nejen na odborná témata z oblasti práv spotřebitele, ale také na pedagogické metody. Cílem je, aby učitelé, zapojení do projektu, byli schopni realizovat efektivní vzdělávací programy pro své žáky. Celkem uspořádáme 15 vzdělávacích seminářů „Rádce spotřebitele pro pedagogické pracovníky“, v nichž proškolíme celkem 300 učitelů. Časová dotace seminářů je 8 vyučovacích hodin.

V rámci těchto seminářů se pedagogové blíže seznámí s tématy:

 • Nákup zboží – zásady bezpečného nakupování
 • Informace – které informace je prodávající povinen poskytovat
 • Práva spotřebitele – rozdíly v právech spotřebitele při nákupu zboží v kamenných obchodech a na internetu
 • Smlouvy – druh smluv, odstoupení od smlouvy, rizika spojená se smlouvami
 • Odpovědnost za vady při převzetí výrobku
 • Rizika při nákupu zboží
 • Reklamace – kde a jak můžeme uplatňovat reklamaci, na co máme nárok

Termíny jednodenních seminářů „Rádce spotřebitele pro pedagogické pracovníky“:

 • ZŠ Klíč, Česká Lípa – 19. září 2015
 • ZŠ Chrudim, Dr. J. Malíka – 12. září 2015
 • ZŠ a MŠ Stod – 28. srpna 2015
 • Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice – 29. září 2015
 • Základní škola a Mateřská škola Hrádek – 25. září 2015
 • ZŠ Hanspaulka, Sušická 29/1000, Praha 6 – 3. října 2015
 • Základní škola, Rosice, okres Chrudim – 17. října 2015
 • ZŠ Jindřicha Pravečka, Výprachtice – 13. listopadu 2015
 • ZŠ Přelouč, Smetanova – 16. listopadu 2015
 • Základní škola Drnovice, okres Vyškov – 30. října 2015
 • Základní škola a Mateřská škola Březno, okres Chomutov – 29. října 2015
 • Základní škola, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim – 17. listopadu 2015
 • Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického – 16. listopadu 2015
 • Základní škola a mateřská škola Blížejov – 28. srpna 2015
 • ZŠ T. G. Masaryka, Sušice, Dr. E. Beneše 129 – 27. října 2015

2. Příprava a realizace projektových dnů pro žáky ZŠ

Na semináře pro pedagogy naváží projektové dny pro žáky 7. – 9. třídy, zaměřené na zvýšení kompetencí v oblasti ochrany spotřebitele. Projektová výuka je nejkomplexnější výukovou metodou, neboť zahrnuje celou řadu jednodušších vyučovacích metod a kombinuje v sobě teoretickou a praktickou složku. Žáci se zabývají jednou oblastí podrobně a nahlížejí na ni z různých stran. Projektové dny převedou teoretické základy našich seminářů do praxe, žáci si budou prakticky zkoušet různé situace související s nákupem, včetně internetových nákupů, budou se zabývat všemi aspekty nákupů, od uveřejnění informací po smlouvy a vyzkouší si také v praxi reklamace. Projektové dny budou realizovány lektorským týmem projektu. Učitelé se těchto projektových dní budou účastnit jako pozorovatelé, aby viděli aplikaci metod v praxi a byli následně schopni realizovat projektové dny s tímto zaměřením samostatně. V rámci projektu zrealizujeme pro každou zapojenou školu 2 projektové dny. Celkem se projektových dní zúčastní 600 žáků ze zapojených škol. Projektové dny budou probíhat v rozsahu 5 vyučovacích hodin. Následně proběhne rozbor použitých metod společně s učiteli, kde bude vysvětlován kontext jednotlivých aktivit a bude se zjišťovat, co ještě potřebují k tomu, aby byli schopni projektový den realizovat sami.

3. Tvorba metodiky Práva spotřebitele pro pedagogické pracovníky ZŠ

V rámci projektu vznikne metodika Práva spotřebitele, která bude zahrnovat všechna témata nezbytná k dobré realizaci výuky ochrany spotřebitele na škole. Metodika bude obsahovat řadu praktických metod, které následně mohou učitelé využít při výuce tohoto tématu ve svých třídách. Metodika bude obsahovat nejen teoretický východiska pro výuku, ale také pracovní listy pro žáky.

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

Pojištění majetku – povodeň a záplava

V dnešním článku se budeme věnovat pojistným rizikům skrývajícím se pod pojmy povodeň a záplava. Toto téma si zaslouží zvýšenou pozornost kvůli stále častějším extrémním...

Důležitost finančního plánu

Život nabízí mnoho radostných okamžiků, ale také nejistot a nečekaných událostí. Jak bychom měli reagovat na tyto proměnlivé situace z finančního hlediska? Jak efektivně...

Vývoj mezd v České republice

Průměrná mzda a medián Český statistický úřad vydal nejnovější statistiky v oblasti mezd. Průměrná mzda ve 4. čtvrtletí roku 2023 dosáhla výše 46 013 Kč, což v čistém...