Realizátor programu Zodpovědně s penězi

Aisis o.s.

Naším posláním je tvorba a realizace obecně prospěšných programů,  které umožňují lidem rozvíjet klíčové životní dovednosti, napomáhají  k rovným příležitostem a podporují trvalý rozvoj organizací.

AISIS vznikl v roce 1999. Za dobu své činnosti připravil a zorganizoval  desítky projektů pro firmy, školy, volnočasové a neziskové organizace  a státní instituce, kterými prošly desítky tisíc dětí, studentů  i dospělých.

AISIS, o. s.
Floriánské náměstí 103
272 01 Kladno

www.aisis.cz
telefon: 312 245 818