Přínosy projektu Zodpovědně s penězi pro děti

  • možnost připravit se na některé životní situace v relativně bezpečném prostředí školní třídy a pod dohledem pedagoga majícího potřebné zkušenosti
  • možnost ověřit si „věrohodnost“ výuky finančního vzdělávání okamžitě v reálném životě
  • přitažlivý obsah a osvojení si takových vědomostí a dovedností, které budou moci využít jak v osobním, tak i profesním životě
  • forma odborného a metodického zpracování projektu a způsob výuky, které jsou zárukou toho, že jsou žáci motivování k činnosti také něčím jiným, než je známka, trest, či odměna
  • pomáhá dětem v rozvíjení klíčových kompetencí