Přínosy projektu Zodpovědně s penězi pro rodiče

Práce dětí v projektu je postavena na řešení modelových situací spojených  s finančním rozhodováním. Děti pracují v modelových domácnostech,  jejichž úvodní finanční nastavení je předem dáno. Postupně se seznamují s  různými situacemi, do kterých se mohou dostat v reálném životě. V  žádném případě se nejedná o řešení problémů a otázek týkajících  se rodinného prostředí dětí. Prostor reálných osobních a rodinných  financí je prostorem, kterému se projekt „RP“ důsledně vyhýbá.

  • řešení jednotlivých situací je postaveno na dovednostech, které je  třeba u žáků rozvíjet
  • je vhodné, aby se rodiče seznámili s obsahem a metodami práce  v projektu – obava z narušení soukromí je neopodstatněná
  • finanční vzdělávání dětí je postaveno na tom, že děti nenosí  informaci z rodin do školy, ale naopak děti přináší informace domů
  • vědomí „hodnoty peněz“ je u dětí vstupujících do projektu obecně  velmi malé. Nemalé procento rodičů dětí, které projektem prošly,  uvádí, že se výuka finančního vzdělávání pozitivně promítla i do  „rodinného klimatu“
  • finanční vzdělávání může pozitivně působit na poli prevence  konfliktních situací v rodině
  • finanční vzdělávání Zodpovědně s penězi je  přitom nastaveno tak,  že si konkrétní vyučující může nalézt cesty k tomu, aby byli do  finančního vzdělávání dětí zapojeni i jejich rodiče