Co není program RP – některé z hlavních omylů

Cílem programu Zodpovědně s penězi není:

  • podporovat u dětí, resp. u dospělých (učitelů, rodičů, pedagogů) konzumní způsob života
  • zredukovat motivy rozhodování v různých životních situacích na  „motiv osobního prospěchu“
  • učit zúčastněné osoby jak dosahovat co největšího zisků a na základě jeho výše hodnotit správnost či nesprávnost konkrétních  rozhodnutí

Každý z nás má spoustu priorit, kterými zdaleka nejsou jenom peníze, respektive výše zůstatku na účtu. Každý z nás má své sny a jde nám o to, abychom se při jejich realizaci nedostali do problémů. K tomu nám může dopomoci „finančně gramotné rozhodování“.