Získáme kontrolu nad vlastní finanční situací, najdeme zdroje pro rezervy a úspory, lépe zvládneme nečekané výdaje a můžeme tak předejít vytváření zbytečných dluhů.