V Náchodě Zodpovědně s penězi

Projekt V Náchodě Zodpovědně s penězi byl schválen Královéhradeckým krajem v rámci OPVK – další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

Projekt je realizován od ledna 2012 do prosince 2013.

Jeho cílem je poskytnout pedagogickým pracovníkům ZŠ další vzdělávání v oblasti  finančního vzdělávání jako nové tématické oblasti ŠVP a rozšířit vzdělávací nabídku v Královéhradeckém kraji.

Cíle projektu na úrovni rozvoje kompetencí pedagogů:

  • pedagogové škol absolvují semináře na zvýšení odborné kvalifikace
  • propojují ve výuce různé vzdělávací obory a zaměřují výuku na praktickou použitelnost získaných vědomostí a dovedností

Projekt V Náchodě Zodpovědně s penězi se zaměřuje na nedostatkovou oblast v rámci DVPP – finanční vzdělávání na ZŠ s využitím efektivních metod výuky, které  podporují u dětí rozvoj klíčových kompetencí.