Aisis o.s.

Klub Rozumíme penězům

Klub škol Rozumíme penězům je společenstvím základních škol, které absolvovaly vzdělávání v programu Rozumíme penězům a zajímají se o problematiku finančního vzdělávání.

Členstvím v Klubu škol Rozumíme penězům škola získává:

 • aktuální přehled o komplexní nabídce AISIS v oblasti finančního vzdělávání a to zasíláním dvouměsíčního Zpravodaje
 • přednostní právo využití nabídek určených pedagogům nebo žákům
 • přístup do virtuálního klubového prostředí s nabídkou konkrétních námětů pro výuku finanční gramotnosti
 • příležitost pro sdílení a výměnu zkušeností s ostatními členy Klubu
 • možnost účasti na akcích určeným pouze členům Klubu
 • jistotu kvalitní opory pro systémové řešení výuky finanční gramotnosti

Členství v Klubu znamená příležitost, jak získat informace a následně i konkrétní podporu pro výuku finanční gramotnosti. Kvalitu této nabídky zaručují dlouholeté zkušenosti o. s. AISIS s dalším vzděláváním pedagogických pracovníků a existence programu Rozumíme penězům.

Mezi tradiční akce Klubu patří:

 • Setkání škol Rozumíme penězům – dvoudenní podzimní akce pro pedagogy
 • Letní škola Rozumíme penězům – třídenní červnová akce pro žáky a jejich pedagogy

Organizace a pravidla členství v Klubu:

 1. Členem Klubu se může stát pouze ta základní škola, jejíž pedagogové absolvovali program Rozumíme penězům.
 2. Klubová škola spolupracuje po skončení projektu s realizačním týmem Rozumíme penězům tím, že v každém školním roce informuje AISIS, o. s. o tom, v kterých ročnících se ve škole finanční gramotnost učí a kolik žáků se této výuky zúčastní. Vyžádání těchto informací je realizováno ze strany AISIS, o. s.
 3. Klubová škola po domluvě nabízí možnost návštěvy ve výuce finanční gramotnosti realizačnímu týmu projektu Rozumíme penězům i médiím, která chtějí projekt propagovat, popřípadě i dalším pedagogům, kteří se vzdělávají v projektu Rozumíme penězům (taková návštěva se domlouvá předem s vedením školy).
 4. Škola se stává členem Klubu na základě vyplněné a podepsané přihlášky.