Webinář – jak na finanční gramotnost ve škole

nechte se inspirovat, jak na výuku finanční gramotnosti ve  škole prostřednictvím projektu Zodpovědně s penězi.

Cíle webináře

  • Seznámit pedagogy základních škol s tématem finanční gramotnosti a možnostmi její výuky prostřednictvím projektu Zodpovědně s penězi.
  • Představit pedagogům vazby mezi Standardy finanční gramotnosti a RVP – ZV včetně očekávaných souvisejících změn RVP – ZV.

Komu webinář určen

  • učitelům ZŠ
  • vedení škol

Lektor

Mgr. Lukáš Istenčin

učitel, lektor, který se v posledních letech věnuje především finančnímu vzdělávání na základní škole. Podílel se na tvorbě a ověřování materiálů tvořících projekt Zodpovědně s penězi; v projektu Zodpovědně s penězi působil také jako lektor v několika krajích ČR. Je spoluautorem učebnice Výchova k finanční gramotnosti vycházející v těchto dnech v nakladatelství Fraus a interaktivní učebnice finanční gramotnosti. S výukou finanční gramotnosti má mnohaleté zkušenosti a podělit se tak může o osvědčené postupy a také o zkušenosti z nevydařených aktivit a “cest do slepých uliček”.


Informace

Datum konání: 14. 6. 2012, 20.00 hod
Délka webináře: 60 minut
Kde:
v Dimdim – virtuálním prostředí pro webové konference
VSTUP 15 minut před začátkem ZDE,
nebo v den akce banner na titulní stránce portálu. (http://rvp.cz/)


Cena: zdarma

Chtěli byste o výuce finanční gramotnosti a projektu Zodpovědně s penězi vědět více? Zeptejte se nás ještě před webinářem? Budeme mít více času si pro Vás připravit kvalitní odpovědi.


Své dotazy zasílejte na adresu: lukas.istencin@rozumimepenezum.cz

Budeme rádi i za dotazy a náměty k tomu, čemu bychom se měli věnovat v příštích webinářích  na téma finanční gramotnost.


Navazující vzdělávání

Ve školním roce  2012/13 budou zrealizovány webináře. Na  nich se účastníci postupně seznámí s obsahem samotné finanční gramotnosti prostřednictvím odborníků z finančního sektoru i pracovníků tzv. občanských poraden.

Základem projektu Zodpovědně s penězi jsou prezenční formy vzdělávání. Nabídku konkrétních aktivit sledujte na www.rozumimepenezum.cz


O projektu Zodpovědně s penězi

Zodpovědně s penězi je projekt finančního vzdělávání učitelů a dětí základních škol.  Realizátorem projektu je občanské sdružení AISIS. Projekt iniciovala, finančně a odborně podporuje GE Money Bank. Na území České republiky je projekt rozšiřován i díky finanční podpoře ESF a Státního rozpočtu.

Co jsou webináře

Webinář je seminář, který probíhá na webu. Účastníci se připojují po internetu do virtuální místnosti, kde sledují hlas a obraz lektora a také materiály, které lektor při semináři prezentuje. Účastníci se mohou aktivně zapojit prostřednictvím chatu – kladou dotazy, na které lektor v průběhu semináře reaguje, nebo mohou diskutovat mezi sebou.