Výukové lekce

Materiály v programu Zodpovědně s penězi jsou zpracovány do dvou knih – pro žáky prvního a pro žáky druhého stupně základní školy.

Obě knihy mají podrobně zpracovanou metodiku pro pedagogy, která je doplněna postřehy z výuky. Druhou část knih pak tvoří informační a pracovní listy pro žáky, které si pedagog podle své potřeby může kopírovat.

Obě knihy pak korespondují s aktualizovaným Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a jejich cíle jsou v souladu se Standardy finanční gramotnosti i s kritérii mezinárodního měření PISA v oblasti finanční gramotnosti.

Pro konkrétní představu Vám nabízíme: