Kontakty

V Náchodě Zodpovědně s penězi

Realizátor projektu:

ZŠ Náchod – Plhov
Příkopy 1186
547 01 Náchod

Partner projektu
Aisis, o. s.
Floriánské nám. 103
272 01  KLADNO

tel./fax: 312 245 818

Manažerka projektu: Stanislava Křížová
Koordinátorka projektu: Renata Šímová