Úvodní jednodenní seminář pro sborovny zapojených škol.