Škola odpovědného spotřebitele

Ročník 2020 je už v plném proudu a my oslovujeme zájemco pro rok 2021.

Program se zaměřuje na zvyšování osobní finanční gramotnosti žáků základních škol, studentů škol středních, pedagogů, ale i seniorů.

 • Kdo je spotřebitel a jaká má práva?
 • Jak správně odstoupit od smlouvy?
 • Co je vada zboží a jak uspět při reklamaci?
 • Nákupy na internetu, po telefonu, nabídky podomních prodejců… a jak na ně?
 • Umím se orientovat v jednoduché smlouvě o úvěru?

Chcete získat odpovědi na tyto otázky? V rámci projektu MPO nabízíme zcela zdarma projektové dny žákům základních škol, semináře jejich pedagogům, workshopy pro studenty středních škol a přednášky pro seniory. Pročtěte si více informací a pokud budete mít o projekt zájem, vyplňte níže uvedený formulář.

Hlavním cílem projektu je zvýšení znalostí v tématech:

 • nákup mimo kamenné prodejny,
 • odpovědnost za vady, reklamace,
 • podomní prodeje,
 • spotřebitelské úvěry.

Projekt Škola odpovědného spotřebitele nabízí:

 • jednodenní semináře pro 300 pedagogů základních škol,
 • půldenní workshopy pro 250 studentů středních škol,
 • projektové dny pro 600 žáků základních škol,
 • přednášky pro seniory.

Projekt Škola odpovědného spotřebitele je zaměřen na zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti ochrany spotřebitele tak, aby byli následně schopni realizovat efektivní vzdělávací programy pro své žáky. Pedagogům zapojeným do projektu proto také nabízíme metodický sešit Práva spotřebitele, určený pro výuku těchto témat.

Základním školám projekt nabízí:

 • jednodenní seminář pro pedagogický sbor,
 • dva projektové dny pro žáky 7. – 9. ročníku.

Seminář pro pedagogy se koná přímo ve škole a zúčastnit by se ho průměrně mělo cca 20 pedagogů. Do projektu se ale mohou zapojit i menší školy, protože v některých školách naopak školíme okolo 30 pedagogů.

Projektové dny jsou v rozsahu 5 vyučovacích hodin a po domluvě se školou je vedou naši lektoři, kteří si přivezou veškeré materiály pro realizaci.

Na tyto aktivity v projektu pak budou navazovat dva jednodenní semináře, které budou zaměřeny na metodiku výuky těchto témat ve školách. Předpokládáme, že bychom účast na těchto seminářích nabídli vždy dvěma pedagogům z každé zapojené školy. Cílem této aktivity je, aby pedagogové dokázali připravit a realizovat efektivní programy v oblasti ochrany spotřebitele pro své žáky.

V těchto seminářích bychom se zaměřili na metodiku – přípravu projektových dní a na prohloubení znalostí v dané problematice.

Středním školám projekt nabízí:

 • půldenní workshop pro studenty 1. – 4. ročníku.

Workshop je veden formou prezentace, krátkých přednáškových bloků a především aktivního zapojení studentů a je v rozsahu 5 vyučovacích hodin. Veškeré materiály pro práci si lektoři přivezou s sebou.

Konkrétní termíny jednotlivých aktivit jsou domlouvány s vybranými školami.

Máte zájem zapojit se do tohoto projektu? Vyplňte nám krátký formulář.

AISIS již od roku 2006 realizuje program Zodpovědně s penězi a tím přispívá k rozvoji finanční gramotnosti žáků a pedagogů na základních a středních školách. Od roku 2015 je tento program rozšířený také do mateřských škol, kde se zaměřuje na finanční, osobnostní a sociální výchovu dětí. Program iniciovala a spolufinancuje GE Money Bank, která se podílí na jeho rozvoji.

Projekt je realizován již od roku 2015 a je financován Ministerstvem průmyslu a obchodu.

V rámci projektu jsme již proškolili okolo 1 700 pedagogických pracovníků, více jak 3 000 žáků základní školy a přes 1 000 studentů škol středních. V roce 2019 jsme realizovali první přednášky pro asi 100 seniorů.

 

Obsah seminářů, workshopů, projektových dní i metodiky pro pedagogy konzultujeme s vedoucím právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.

 

 

Zajímá Vás finanční gramotnost a chcete přímo ve své škole nabídnout semináře ke zvýšení osobní finanční gramotnosti nejen pedagogům, ale třeba i rodičům žáků a širší veřejnosti? Podívejte se na naši další nabídku.