Setkání klubových škol Zodpovědně s penězi aneb konference k finanční gramotnosti

I v roce 2016 jsme pro pedagogy z klubových škol Rozumíme penězům realizovali dvoudenní setkání – konferenci k výuce finanční gramotnosti.

Konference se letos uskutečnila v termínu 29. – 30. listopadu 2016 a to v Hotelu Olympik v Praze a byla spojena s oslavou 10 let programu Zodpovědně s penězi.
Fotografie z akce najdete v této galerii.

Představujeme Vám…

témata a osobnosti, se kterými jste se na letošním Setkání klubových škol mohli potkat.

Ján Hájek – působí na akciovém trhu od roku 1994, původně jako akciový analytik, portfolio manažer a proprietary trader. Manažerem podílového fondu Top Stocks je od jeho založení v srpnu 2006. Tento fond investuje do koncentrovaného portfolia tvořeného přibližně 25 společnostmi, které jsou obchodované na trzích v USA a Evropě a které jsou vybírány s ohledem na jejich dlouhodobý růstový potenciál.

Téma: Investice do akcií – v první části prezentace bude nastíněna filozofie dlouhodobého investování do akcií. V druhé části prezentace bude následovat představení fondu Top Stocks. Na konkrétních příkladech z desetileté historie fondu bude přiblížena každodenní práce manažera akciového fondu.”

 

Radana Lencová – vystudovala SUPŠ obor výstavnictví a VŠUP, atelier písma a knižní grafiky. V letech 2002–2005 absolvovala doktorské studium VŠUP, atelier písma a typografie. V rámci doktorského studia navrhla nové školní psací písmo „Comenia Script“ pro základní školy, které se stalo součástí typografického projektu Comenia – české školní písmo (Brousil, Lencová, Štorm).

Téma: Písmo Comenia Script – vstup zaměřený na pedagogy mateřských a základních škol. Proč děti učit písmu Comenia Script?
Comenia Script má být písmo jednoduché, moderní a odpovídající potřebám současných písařů – dětí i dospělých. Bylo vytvořeno na principu renesančního psaní a má sloužit jako základní psací tvar, který bude obohacen o individuální tendence každého písaře, který si písmo přizpůsobí. Comenia Script není produkt výtvarného světa – staví na ověřených principech, nesnaží se parafrázovat určitý typ přežité estetiky. Na prvním místě je zde funkce písma.

Václav Mertin – dětský psycholog a pedagog, který pracuje na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Téma: Písmo Comenia Script – vstup k tématu Comenia Script bude doplněn názorem dětského psychologa na řadu otázek, které pedagogy i veřejnost v souvislosti s tímto písmem napadají… Například: Je rozvoj dětské psychiky závislý na tom, jakým písmem se dítě učí psát? Má se písmo měnit a zjednodušovat? Je pro děti s některými poruchami učení důležité, jakým písmem se učí psát?

 

Zuzana Kortusová – lektorka finančního vzdělávání různých skupin posluchačů od žáků a studentů přes sociální pracovníky, pedagogy až po seniory. Studovala ekonomii a má mnoho let zkušeností v bankovnictví. Je členkou pracovní skupiny finančního vzdělávání při Ministerstvu financí. V Zodpovědně s penězi působila jako lektorka a také jako manažerka.

Téma: Dědictví a nový občanský zákoník – jaké změny přinesl nový občanský zákoník v tématu dědictví? Pohled neprávníka na dědictví, jeho možné dopady na nezletilé dědice, trocha terminologie a co může udělat každý z nás.

 

Lukáš Zelený – vedoucí právního oddělení obecně prospěšné společnosti dTest, největší české spotřebitelské organizace. Od roku 2013 je předsedou Spotřebitelského poradního výboru při MPO ČR. Věnuje se mimo jiné přednáškové činnosti na téma spotřebitelských práv a spotřebitelského hnutí. Angažoval se v kampani proti nezákonným a neetickým praktikám pořadatelů předváděcích akcí a podomních prodejců.

Téma: Mimosoudní řešení sporů – problematika mimosoudního řešení sporů, jeho způsoby, výhody a nevýhody. Od prvního února letošního roku platí nová právní úprava pro řešení spotřebitelských sporů. Vedle České obchodní inspekce spotřebitelům pomáhají také Český telekomunikační úřad, Energetický regulační úřad a finanční arbitr. Spotřebitelům se tak zjednodušuje cesta k právu a řešení problémů s podnikateli.

Jaroslav Matoušek – deset let cestoval, studoval a pracoval v USA ve velkoobchodu s kancelářskými potřebami. Dalších pět let vedl sedmnáct maloobchodních jednotek s oděvy a módními doplňky po České republice, Slovensku a Maďarsku. Pět let také vedl vlastní velkoobchod a maloobchod se sportovními oděvy a potřebami v Srbsku. Poslední tři roky pracuje v České mincovně, vede maloobchodní jednotku v Brně, věnuje se konzultacím a poradenství v investicích do zlata a stříbra.

Téma: Investování do mincí – téma se bude věnovat zběžnému srovnání investičních produktů; dozvíte se o historii a budoucnosti zlata, o jeho největších producentech a držitelích a také hlavní důvody, proč vlastnit zlato a stříbro. Zjistíte také, jaké jsou typy investičních produktů ze zlata, rozdíly mezi mincemi, medailemi a slitky.

Lukáš Šlehofer – pracoval jako manažer vzdělávacích projektů a lektor v soukromé firmě, vyučoval na vysoké škole. Nyní pracuje na Gymnáziu Na Zatlance. Dobrovolnicky působí jako instruktor výchovy skautských vedoucích. Absolvoval celou řadu rozvojových kurzů – Respektovat a být resppektován, Čtením a psaním ke kritickému myšlení a řadu dalších.

Téma: Jak efektivně pracovat s motivací dětí – blok zaměřený na představení základních poznatků v oblasti motivace. Představíme si koncept vnitřní motivace v pojetí psychologa Edwarda Deciho a ukážeme si cesty, jak můžeme pomoct tuto motivaci dětem udržet, ale zároveň nerezignovat na vymezování hranic a naplňování cílů. Jedná se o problematiku velmi komplikovanou, nečekejte tedy jasné odpovědi. Přednáška má být spíše inspirací k hledání vlastní cesty, než diktátem jasných odpovědí.

Dalibor Šajar – v MONETA Money Bank je odpovědný za digitální bankovnictví. To zahrnuje web, internet banku a od letošního roku i jednu z nejlépe hodnocených mobilních aplikací Smart Banka. Dozvíte se od něj, proč a hlavně jak si banka buduje své místo v online světě, aby mohla zákazníků poskytnout ten nejlepší zákaznický servis bez nutnosti navštívit pobočku.

Téma: Budoucnost bankovnictví – budete mít jedinečnou příležitost nahlédnout pod pokličku toho, jak by mohly vypadat banky budoucnosti.  Můžete se zeptat expertů na digitální bankovnictví a IT bezpečnost, jak se chovat, aby nové online komunikační kanály a služby, které vám usnadňují každodenní styk s vaší bankou, fungovaly bezpečně.

Dušan Kočí – manažer IT security banky. Řídí tým, který zajišťuje IT a informační bezpečnost banky. Jeho úkolem je chránit banku nejen před útočníky, kteří se snaží nabourat do bankovních systémů zvenku, ale i před zaměstnanci. Pokud by se někdo pokusil o zpronevěru, krádež dat, nebo jinou nelegitimní činnost, Dušanův tým jej odhalí. Kromě toho pomáhá zajistit bezpečnost internet banky nebo mobilní aplikace.

Téma: Budoucnost bankovnictví – budete mít jedinečnou příležitost nahlédnout pod pokličku toho, jak by mohly vypadat banky budoucnosti.  Můžete se zeptat expertů na digitální bankovnictví a IT bezpečnost, jak se chovat, aby nové online komunikační kanály a služby, které vám usnadňují každodenní styk s vaší bankou, fungovaly bezpečně.

linka

A pokud chcete mít představu, jak akce probíhala v loňském roce, pročtěte si tyto informace:

Setkání klubových škol: 4. – 5. listopadu 2015

Cílem setkání bylo potkat se s kolegy, kteří učí finanční gramotnost a se kterými jste se potkávali na našich seminářích. Pedagogům jsme nabídli nová aktuální témata nejen ze světa financí. Setkání bylo tentokrát více formou konference, nikoli workshopů s cílem, aby tam byl i prostor na tzv. pracovní kávy, u kterých bylo možné se v klidu setkat a popovídat si.

Témata letošního setkání se točila kolem “trojlístku předpokladů”, které je potřeba naplnit, pokud chceme, aby naši žáci byli finančně gramotní. Těmito předpoklady podle nás je:

 • vést žáky k čtení s porozuměním,
 • vést výuku matematiky tak, aby žáky bavila a rozuměli jí,
 • nabízet žákům úlohy z témat finanční gramotnosti, která souvisí s jejich životem.

Představujeme Vám…

témata a osobnosti, které nás provázely na Setkání klubových škol.

doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. – docentka na katedře matematiky a didaktiky matematiky Pedagogické fakulty UK v Praze. Je spoluautorkou učebnic matematiky pro 1. i 2. stupeň základní školy. Je členkou správní rady obecně prospěšné společnosti H-mat, lektorkou i tutorkou lektorů.

Téma: Proč a jak jinak učit děti matematiku – jak budovat vztah dítěte k matematice už od mateřské školy, předmatematická a matematická gramotnost dětí, proč učit matematiku podle Hejného metody, 12 základních principů této metody, ilustrace principů výuky orientovaných na budování schémat. Jak s výukou matematiky začít již v mateřské škole.

linka


Mgr. Jaroslava Budíková
– absolvovala magisterské studium pedagogiky. Učila na základní i praktické škole. V současnosti působí v pedagogicko-psychologické poradně. Absolvovala četné výcviky v oblasti psychoterapie.  Jako lektorka se věnuje programu čtením a psaním ke kritickému myšlení, koordinátorům RVP ŠVP, programu J. Prekopové – Škola lásky v rodině a programu Jdeme společně.

Vladimíra Procházková Strculová – učí na 1. stupni FZŠ prof. Otokara Chlupa v Praze 5. Je mezinárodní lektorkou kritického myšlení, lektorem-trenérem a lektorkou činnostního učení. Věnuje se především rozvíjení čtenářské gramotnosti, mimo jiné i v rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu, a výuce finanční gramotnosti metodami kritického myšlení.

 

Téma: Jak vést děti už od školky ke čtenářské gramotnosti – obáváte se i na druhém stupni základní školy práce s dlouhými texty, protože jim děti nerozumí?
V mírně interaktivní přednášce společně s oběma lektorkami shrneme, jak vést děti již od předškolního věku ke čtenářství. Společně budeme přemýšlet o tom, co dělat, aby děti textům rozuměly. Zaměříme se na percepční dovednosti, úskalí různých metod a jak jim předcházet.

linka

Ing. Vladimír Pikora, Ph.D. – český analytik finančních trhů a makroekonom. Vystudoval VŠE v Praze. Působí jako hlavní ekonom v poradenské společnosti Next Finance, s.r.o. Od roku 2015 je členem dozorčí rady České exportní banky. Je znám díky své publikační činnosti. 

Téma: Jak se zajistit na důchod a má zkušenost s finanční gramotností dětí – prezentace propojí tato dvě témata. Ačkoliv se může zdát, že tato témata spolu nesouvisí, praxe ukazuje, že tomu tak není. 

 

 

 

 

linka

Mgr. Lukáš Zelený – studoval na Právnické fakultě UK. V současné době je vedoucí právního oddělení obecně prospěšné společnosti dTest, největší české spotřebitelské organizace. Věnuje se přednáškové činnosti na téma potřebitelských práv a spotřebitelského hnutí. Angažoval se v kampani proti nezákonným a neetickým praktikám pořadatelů předváděcích akcí a podomních prodejců.

Téma: Nakupování na internetu – ani nákupy přes internet neunikly pozornosti nového občanského zákoníku. Změny sice nejsou revoluční, ale kladou jak na zákazníky, tak na podnikatele nové požadavky. Nejen je představí přednáška na téma nakupování na internetu.

 

 

linka

Ing. Josef Libertín – produktový manažer GE Money Bank a.s. Po absolvování VŠE v Praze a semestrálního studia Marketingu na University of North Carolina a několika pracovních zkušenostech zakotvil v produktovém managementu, kterému se věnuje více než 6 let, z toho poslední 4 roky v oblasti bankovnictví. Aktuálně se věnuje oblasti Investičních fondů, dále má zkušenosti s produkty v kategoriích Běžných účtů a Spotřebitelských půjček.

Téma: Investice – podílové fondy – investiční fondy jsou jednou z možností, jak zhodnotit volné peněžní prostředky. Jaké jsou hlavní výhody a nevýhody ve srovnání s dalšími instrumenty finančního trhu? Jaké jsou základní typy podílových fondů a jejich odlišnosti? Na to vše Vám odpoví tento vstup. Lektor uvede hlavní rozdíly a kritéria výběru. V závěru Vám  také přiblíží základní pravidla investování.

linka

Jitka Novotná – pracuje jako osobní poradce ČSOB Pojišťovny, má vlastní kacelář v Táboře. V pojišťovnictví pracuje již 15 let. Přednáší na téma pojištění, pojistné produkty.

Téma: Proč a na jaké riziko se mám pojistit právě já? – pojištění osob, pojištění majetku, cestovní pojištění, pojištění občanské odpovědnosti za újmu a další, také tápete v množství jednotlivých pojištění? Jaká rizika nám kryjí jednotlivá pojištění. Na co bychom, v oblasti pojištění, neměli zapomínat.

 

 

linka

Helena Kurzweilová – kouč a lektor. Ve své práci i ve svém životě hojně využívá principy, na kterých stojí koncept Nenásilné komunikace. Firmám a manažerům pomáhá utvářet dobře fungující týmy, porozumět vnitřní motivaci a zvládat konfliktní situace. Jednotlivce provází životní změnou k lepšímu porozumění osobní jedinečnosti, pevnějšímu sebevědomí a sebedůvěře.

Téma: Nenásilná komunikace – způsob, jakým běžně komunikujeme, může vytvářet celou škálou potíží od malých nedorozumění až po zásadní chronické konflikty. Smyslem naší řeči je při tom navzájem nás propojit, usnadnit vzájemné porozumění a vytvářet zdravé vztahy. Co tedy potřebujeme změnit, aby naše řeč sloužila svému účelu a pomáhala nám dospět ke vzájemnému souladu?

 

 

 

 

 

Ohlasy účastníků Setkání klubových škol 2015

 • Celkově hodnotím akci kladně, chválím nápad večerního programu Deskových her a chválím výbornou organizaci celé akce. Děkuji, že jsem mohla být přítomna.
 • Celkově hodnotím akci jako velmi vydařenou. Od ubytování, stravování, organizaci i jednotlivé přednášky. Myslím si, že každý z účastníků si našel téma, které je mu bližší a každý si odnáší své poznatky. Už se těšíme na další setkání. Všem organizátorům přeji hodně takovýchto vydařených akcí.
 • Všechny vzdělávací bloky byly skvělé a přínosné. Celkové hodnocení akce je 1*. Večerní blok deskových her je skvělý, protože nám předvede aktivitu v praxi. Stát před krabicemi her v obchodě a nevědět, která co přináší, je zbytečné tápání. Přístup lektorů k účastníkům je vynikající. Potěšilo mě příjemné prostředí a atmosféra, ubytování i strava.
 • Akce se mi opět velmi líbila. Takže ji hodnotím na výbornou. Příjemné přijetí, hezké prostředí, vhodná témata přednášek, fundovaní lektoři. Účastníci vašich konferencí se cítí podporováni, což se učitelů často nestává. Odnáší si nejen spoustu nových informací, ale i příjemných pocitů.
 • Celý seminář byl příjemný. Moc ráda jezdím. Letos jste měli výborný nápad s kávou. Děkuji Vám a doufám, že se nevidíme naposledy.
 • Celkově akci hodnotím jako velmi přínosnou. Děkuji všem organizátorům akce za úžasnou práci, kterou odvedli. Zároveň si velice cením výborné příležitosti pohovořit si s kolegy o svých zkušenostech s výukou, atmosférou ve škole. Byla bych moc ráda, kdyby se Setkání klubových škol uskutečnilo i příští rok.

A pro ty, kteří se této akce ještě nikdy nezúčastnili, uvádíme přehled obsahu akcí z předchozích let…

 • Děti a kapesné – pohled dětského psychologa na to, jak děti učit zacházet s penězi (Václav Mertin)
 • Zástupce MFČR – představení novinek v tématu finanční gramotnosti v ČR
 • Pohled na důchodovou reformu (Jiří Rusnok)
 • Důchodová reforma v ČR (Zuzana Kortusová)
 • Aktuality v revizi RVP ZV v oblasti finanční gramotnosti (Svatopluk Pohořelý)
 • Jak se vyznat v pojištění (Vojtěch Brant)
 • Pojištění osob a majetku (Jitka Novotná)
 • Novinky v bankovních produktech (Alena Chmelíková, Vladimíra Bartejsová)
 • Reklamace (Lukáš Zelený, dTest)
 • Rádce spotřebite (Lukáš Zelený, dTest)
 • Pojištění – nově zpracované téma (Robert Kočí)
 • Inovace knihy Zodpovědně s penězi pro druhý stupeň (Robert Kočí)
 • Šikana a agrese – pohled dětského psychologa na šikanu a agresi ve školách (Jan Žufníček)
Setkání klubových škol