Zodpovědně s penězi v Praze

Projekt Zodpovědně s penězi je v Praze realizován ve spolupráci s GE Money Bank ČR od března 2011 do března 2012 a zapojilo se do něj 13 ZŠ z Prahy.

Jeho cílem je poskytnout pedagogickým pracovníkům ZŠ další vzdělávání v oblasti finančního vzdělávání jako nové tématické oblasti ŠVP a rozšířit vzdělávací nabídku ve Praze.

Projekt Zodpovědně s penězi se zaměřuje na nedostatkovou oblast v rámci DVPP – finanční vzdělávání na ZŠ s využitím efektivních metod výuky (práce s modelovými situacemi, kooperativní metody, problémové vyučování, prožitkové metody a využití ICT ve výuce).