Zodpovědně s penězi v kraji Vysočina

[sc name=”video-vysocina”]

Projekt Zodpovědně s penězi v kraji Vysočina byl schválen krajem Vysočina v rámci OPVK – další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

Projekt je realizován od prosince 2009 do března 2012.

Jeho cílem je poskytnout pedagogickým pracovníkům ZŠ další vzdělávání v oblasti  finančního vzdělávání jako nové tématické oblasti ŠVP a rozšířit vzdělávací nabídku v kraji  Vysočina. Cíle projektu na úrovni rozvoje kompetencí pedagogů:

  • pedagogové škol absolvují semináře na zvášení odborné kvalifikace
  • propojují ve výuce různé vzdělávací obory a zaměřují výuku na praktickou použitelnost získaných vědomostí a dovedností
  • používají v souvislosti s výukou finančního vzdělávání ICT techniku

Projekt Zodpovědně s penězi v kraji Vysočina se zaměřuje na nedostatkovou oblast v rámci DVPP – finanční vzdělávání na ZŠ s využitím efektivních metod výuky, které  podporují u dětí rozvoj klíčových kompetencí.