O projektu

Prostřednictvím programu Rozumíme penězům chceme přispět k tomu, abychom se my všichni uměli rozhodovat o finančních záležitostech. Naším cílem je naučit se, jak a kde získat dostatek důvěryhodných informací, vyznat se v základní finanční terminologii, nabízených finančních produktech a službách, být si vědom důsledků svého rozhodnutí a nenechat se manipulovat reklamou nebo lákavými obchodními nabídkami.

  • Zaměřujeme se především na školy, na pedagogy, kteří s žáky a studenty pracují. Prostřednictvím svých aktivit zajišťujeme pedagogům vše, co pro výuku finanční gramotnosti mohou využít – odborné texty, metodické materiály, pracovní listy, projektové dny, semináře, literaturu.
  • Realizujeme projektové dny pro žáky základních škol, workshopy pro studenty středních škol i přednášky pro seniory.