O Projektu

Projekt Zodpovědně s penězi ve Středočeském kraji byl schválen Středočeským krajem v rámci OPVK – další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

Projekt je realizován od listopadu 2008 do března 2011 a zapojilo se do něj 11 ZŠ ze Středočeského kraje.

Jeho cílem je poskytnout pedagogickým pracovníkům ZŠ další vzdělávání v oblasti finančního vzdělávání jako nové tématické oblasti ŠVP a rozšířit vzdělávací nabídku ve Středočeském kraji.

Projekt Zodpovědně s penězi ve Středočeském kraji se zaměřuje na nedostatkovou oblast v rámci DVPP – finanční vzdělávání na ZŠ s využitím efektivních metod výuky (práce s modelovými situacemi, kooperativní metody, problémové vyučování, prožitkové metody a využití ICT ve výuce).