O MONETA Money Bank

Program Zodpovědně s penězi navazuje na program Rozumíme penězům, který jsme realizovali od roku 2006 do roku 2017. MONETA Money Bank (dříve GE Money Bank) program Rozumíme penězům v roce 2006 iniciovala a do roku 2017 jej také finančně podporovala. Do realizace programu se v roli lektorů – odborníků ve svém volném čase zapojovali také její zaměstnanci.

MONETA Money Bank tak pomáhala zvyšovat finanční gramotnost prostřednictvím vzdělávání pedagogů základních škol. MONETA Money Bank tak přispívala k tomu, aby její klienti i široká veřejnost dokázali správně a bez rizik řídit své finance. I proto vznikl program Rozumíme penězům, který MONETA Money Bank zaštiťovala jako finanční expert.