Klub Zodpovědně s penězi

Klub škol Zodpovědně s penězi je společenstvím základních škol, které absolvovaly vzdělávání v programu Zodpovědně s penězi a zajímají se o problematiku finančního vzdělávání.

Členstvím v Klubu škol Zodpovědně s penězi škola získává:

  • aktuální přehled o komplexní nabídce AISIS v oblasti finančního vzdělávání a to zasíláním dvouměsíčního Zpravodaje
  • přednostní právo využití nabídek určených pedagogům nebo žákům
  • přístup do virtuálního klubového prostředí s nabídkou konkrétních námětů pro výuku finanční gramotnosti
  • příležitost pro sdílení a výměnu zkušeností s ostatními členy Klubu
  • možnost účasti na akcích určeným pouze členům Klubu
  • jistotu kvalitní opory pro systémové řešení výuky finanční gramotnosti

Členství v Klubu znamená příležitost, jak získat informace a následně i konkrétní podporu pro výuku finanční gramotnosti. Kvalitu této nabídky zaručují dlouholeté zkušenosti organizace AISIS s dalším vzděláváním pedagogických pracovníků a existence programu Zodpovědně s penězi.

Organizace a pravidla členství v Klubu:

  1. Členem Klubu se může stát pouze ta základní škola, jejíž pedagogové absolvovali program Zodpovědně s penězi.
  2. Klubová škola spolupracuje po skončení projektu s realizačním týmem Zodpovědně s penězi tím, že v každém školním roce informuje AISIS o tom, v kterých ročnících se ve škole finanční gramotnost učí a kolik žáků se této výuky zúčastní. Vyžádání těchto informací je realizováno ze strany AISIS, z. ú.
  3. Klubová škola po domluvě nabízí možnost návštěvy ve výuce finanční gramotnosti realizačnímu týmu projektu Zodpovědně s penězi i médiím, která chtějí projekt propagovat, popřípadě i dalším pedagogům, kteří se vzdělávají v projektu Zodpovědně s penězi (taková návštěva se domlouvá předem s vedením školy).
  4. Škola se stává členem Klubu na základě vyplněné a podepsané přihlášky.