Kalendář akcí

V rámci projektů Zodpovědně s penězi v Plzeňském kraji jsme vytvořili nabídku vzdělávacích kurzů pro pedagogy se zaměřením na výuku finanční gramotnosti. Pedagogové získají na seminářích metodický a odborný základ pro výuku finanční gramotnosti. Pro učitele a školy v Plzeňském kraji nabízíme tyto akreditované semináře:

Název akreditace Jednací číslo
Finančně gramotný učitel, finančně gramotný žák 15588/2010-25-336
Finanční vzdělávání ve výchově k občanství 32253/2010-25-670
Zodpovědně s penězi – Svět peněz 32253/2010-25-670
Zodpovědně s penězi – Kupujeme auto 32253/2010-25-670
Zodpovědně s penězi – finanční vzdělávání s podporou ICT 32253/2010-25-670
Finanční vzdělávání a průřezová témata 32253/2010-25-670
Dobrý sluha, zlý pán 18 301/2011-25-339
Finanční vzdělávání ve ŠVP 18301/2011-25-339
Jak realizujeme FV Zodpovědně s penězi u nás ve škole 18 301/2011-25-339