Veřejné rozpočty se v České republice dělí především na rozpočet státu a rozpočty krajů a obcí. A jako každá správná domácnost by i stát a jeho územně samosprávné celky měly hospodařit s přebytkovým rozpočtem. Nahromaděný přebytek rozpočtu by pak sloužil na období krizí či nenadálých nepříznivých událostí. Jak stát, obce a kraje hospodaří můžete vidět pod textem na počítadle veřejného dluhu naší země. Podrobnější informace například o příjmech a výdajích veřejných rozpočtů nebo o tom, jak si jednotlivě vede náš stát a jak kraje a obce se dozvíte zde .