Semináře Rozumíme penězům

Semináře pro pedagogy poskytly pedagogům kvalitní výukové materiály včetně pracovních materiálů pro žáky. Díky kvalitním materiálům ze seminářů byla příprava na výuku snazší a pro žáky zajímavější. Přípravy na výukové bloky mi nezabraly mnoho času.