Projektový den pro 1. stupeň

Téma České mince bylo přizpůsobeno věku dětí. Děti pracovaly se zájmem. Samy pak zhodnotily, že se jim den velmi líbil a dozvěděly se hodně nových informací. Projekt byl dobře připraven.