Knihy a semináře Rozumíme penězům

Modelové situace v materiálech a seminářích vychází z praktického života, jsou to situace, se kterými se žáci každodenně setkávají a nenásilnou formou tak mohou být vedeni k základům finanční gramotnosti. Lektoři jsou skutečnými odborníky a témata jsou přínosem i pro pedagogy, neboť i my se zde setkáváme s věcmi novými a pro nás zajímavými.