Aisis o.s.

Obsah témat pro žáky 2. stupně

Kniha Rozumíme penězům pro 2. stupeň základní školy je šanon složený z deseti tematických celků a sešitu Pojištění, které napříč těmito tématy prolíná. Každé téma má v úvodní části podrobnou metodiku pro učitele, na kterou navazují pracovní a informační listy pro žáky.

Obsah knihy vychází z praktických situací, do kterých se každý z nás běžně dostává. Kniha je připravena tak, aby žáci neřešili konkrétní situace ze svých vlastních rodin. Ve výuce se stávají členy modelových domácností a řeší situace, do kterých se jejich modelová domácnost dostává. Díky tomu pracují s konkrétními zadanými příjmy i výdaji a mohou sledovat rozpočet své domácnosti v horizontu fiktivních pěti let. Po celou dobu si vedou v excelové tabulce rozpočet své domácnosti, aby viděli, jak jednotlivé situace jejich rozpočet ovlivňují. Žáci tak mají možnost připravit se na některé životní situace v bezpečném prostředí školní třídy.

Program Rozumíme penězům vychází i z toho, že každý z nás má spoustu priorit, kterými zdaleka nejsou jenom peníze, respektive výše zůstatku na účtu. Každý z nás má své sny a jde nám o to, abychom se při jejich realizaci nedostali do problémů. K tomu nám může dopomoci finančně gramotné rozhodování.

Pokud si chcete udělat představu, jak jsou jednotlivé sešity zpracovány, podívejte se na část sešitu Dovolená. V tomto souboru najdete ukázku metodiky pro pedagogy i pracovní listy pro žáky.

Kniha Rozumíme penězům byla v roce 2013 aktualizována. Přehled o tom, co bylo v knize aktualizováno nebo nově vytvořeno, najdete zde.

Všechny materiály pro žáky jsou určené ke kopírování – v každém tématu jsou vloženy jako samostatné černobílé listy formátu A4.

Knihu Rozumíme penězům pro 2. stupeň si mohou zakoupit účastníci našich seminářů.

Autoři knihy: Jitka Kašová a kolektiv
Autor aktualizace knihy a tématu Pojištění: Robert Kočí

Anotace jednotlivých témat knihy:

  1. Hospodaření domácnosti
  2. Dovolená
  3. Kupujeme auto
  4. Svět peněz
  5. Náklady na bydlení
  6. Nové bydlení
  7. Zodpovědné zadlužování
  8. Výhodné nakupování
  9. Spoření a investice
  10. Smlouvy

V roce 2013 bylo těchto deset témat doplněno novým sešitem Pojištění. Sešit Pojištění není samostatnou lekcí jako doposud vydaná řada sešitů. Reaguje na potřebu doplnit stávající témata o složku pojištění, jako nezbytnou součást finančního vzdělávání, která do té doby prostupovala programem Rozumíme penězům jen okrajově. Záměrem je prostřednictvím tohoto sešitu poskytnout žákům dostatečné množství informací k tématu Pojištění jako prostředku naučit se reálně zhodnotit rizika, která na člověka v životě čekají a umět eliminovat případné škody z nahodilých událostí po finanční stránce, zodpovědně se chovat a nenechat náhodu, aby měla vliv na jejich životy ve větší míře než je nezbytně nutné. Každá část tohoto sešitu odkazuje na nějaké konkrétní téma z programu Rozumíme penězům, kde je zamýšleno jednotlivé nově vzniklé kapitoly sešitu Pojištění použít. Ukázku ze sešitu Pojištění najdete zde.