Aisis o.s.

Obsah témat pro žáky 1. stupně

Kniha Rozumíme penězům pro 1. stupeň základní školy obsahuje 26 tematických celků zaměřených na rozvoj finanční gramotnosti žáků od 1. do 5. ročníku. Ke každému z témat je zpracována podrobná metodika pro pedagogy doplněná konkrétními postřehy z výuky. Kniha obsahuje 100 stran metodiky pro učitele, slovník pojmů finanční gramotnosti a porovnání obsahu a cílů knihy s aktualizovaným RVP ZV a se Standardy finanční gramotnosti. Na vloženém CD pak najdete 250 stránek pracovních listů pro žáky. Z této sady si pedagogové mohou vybírat, která témata a které pracovní listy využijí a ty si libovolně kopírovat pro své žáky.

Obsah knihy vychází z praktických situací, do kterých se každý z nás běžně dostává. Kniha je připravena tak, aby žáci neřešili své vlastní konkrétní situace. Ve výuce se stávají rádci svých fiktivních kamarádů, se kterými se v knize seznámí. Díky tomu diskutují o kapesném, příjmech i výdajích kamarádů. Po celou dobu si vedou jednoduchý papírový rozpočet, aby viděli, jak jednotlivé situace ovlivňují výši naspořených peněz. Žáci tak mají možnost připravit se na některé životní situace v bezpečném prostředí školní třídy.

Program Rozumíme penězům vychází i z toho, že každý z nás má spoustu priorit, kterými zdaleka nejsou jenom peníze, respektive výše zůstatku na účtu. Každý z nás má své sny a jde nám o to, abychom se při jejich realizaci nedostali do problémů. K tomu nám může dopomoci finančně gramotné rozhodování.

Všechny materiály pro žáky jsou určené k tisku z přiloženého CD.

Knihu Rozumíme penězům pro 1. stupeň si mohou zakoupit účastníci našich seminářů.

Autorky knihy: Yvona Darániová, Iva Jehličková, Kateřina Jílková, Jitka Krausová, Blanka Staňková, Vladimíra Strculová
Autorky knihy učí finanční gramotnost na základních školách a materiály do této knihy ověřily nejen se svými žáky, ale také ve spolupráci s dalšími 24 pedagogy z 10 základních škol.

Přehled jednotlivých témat knihy včetně charakteristiky jednotlivých lekcí:

 1. První setkání s finanční gramotností: Žák si vytvoří sadu otázek k tématu, seznámí se s modelovou rodinou.
 2. Rozměňujeme mince: Žák se seznámí s hodnotou a vzhledem mincí, řeší slovní úlohy s mincemi.
 3. Nakupujeme: Žák uskuteční nákup.
 4. Skřítci a škola v přírodě: Žák rozhoduje, jak naložit se získanými penězi, promýšlí čím vybavit příbytky skřítků.
 5. Výměnný obchod: Žák pochopí podstatu výměnného obchodu, realizuje jej, napíše inzerát.
 6. Peníze: Žák se zorientuje v systému současné české měny.
 7. Pravá nebo padělek: Žák v rámci běžných uživatelských možností posoudí pravost bankovky.
 8. Euro: Žák realizuje fiktivní směnu českých korun za Eura a obráceně.
 9. Banka jako správce peněz: Žák podle zadání provede volbu vhodné banky pro konkrétní bankovní službu.
 10. Naše příjmy a výdaje: Žák sestaví modelový rozpočet kapesného fiktivního kamaráda, zaznamenává příjmy a výdaje.
 11. Kartou nebo hotově: Žák vytvoří seznam pravidel pro bezpečné používání platební karty.
 12. Máme vlastní peníze: Žák pracuje s pravidelným příjmem peněz fiktivního kamaráda – kapesným, učí se zodpovědně rozhodovat o výdajích.
 13. Radíme dětem, jak hospodařit: Žák pracuje s tabulkou hospodaření, vytvoří rozpočet fiktivního kamaráda z modelové rodiny.
 14. Náklady na školní potřeby: Žák vypočítává náklady na školní potřeby, diskutuje o zodpovědném přístupu ke spotřebě.
 15. Narozeninová oslava: Žák zjistí cenu zboží, porovná různé ceny a kvalitu zboží.
 16. Jak zkontrolovat nákup: Žák najde chybu na účtence, najde na obalu zboží datum spotřeby nebo dobu trvanlivosti.
 17. Umíme šetřit: Žák vytvoří plán jak si uspořit na danou věc a vše zaznamená do tabulky hospodaření.
 18. Kdy se můžeme zadlužit: Žák se učí zodpovědně jednat a nést důsledky za svá rozhodnutí.
 19. Jedeme se školou na hory: Žák vypočítává náklady na akci.
 20. Plánujeme nákup dárků: Žák na základě rozpočtu pomáhá fiktivnímu kamarádovi naplánovat nákup dárků, hledá rozdíl mezi cenou a hodnotou věcí.
 21. Reklama nás nedostane: Žák odhaluje funkci reklamy, vytvoří si pravidla bezpečného rozhodování při nákupu.
 22. Souvisí zdraví s penězi: Žák ukáže na příkladu, že bohatství se nemusí týkat jen peněz. Zaznamená, jak může převzít část odpovědnosti za své zdraví.
 23. Náklady na bydlení: Žák se podílí konkrétním jednáním na úsporách rodinného rozpočtu v oblasti bydlení.
 24. Divadelní kavárna: Žák uvede důvody pro a proti nákupu dražšího zboží.
 25. Nákup techniky: Žák se učí rozhodovat při nákupu s ohledem na finanční možnosti modelové rodiny.
 26. Slavíme den dětí: Žák naplánuje oslavu Dne dětí a spočítá náklady na realizaci.